Vyhledej
Zvičina > Vzdělávání > střední školy

Hořická střední škola opět mění název, tentokráte bez optimalizace a slučování

Kraj chce mít ze školy centrum zemědělského vzdělávání. Sloučené gymnázium je osmileté

Redakce / 13.11.2018, Hořice - Hořicko a Miletín
Optimalice středoškolského vzdělávání se snad nikde neprojevila v regionu více než v Hořicích. Hned dvě vlny optimalizace zde zažily místní střední školy včetně státního gymnázia. Výsledkem byla Zemědělská akademie Hořice – střední škola a vyšší odborná škola, kde v názvu chybělo sloučené gymnázium. Na žádost školy a zejména rodičů dnes Rada Královéhradeckého kraje uznala, že do názvu gymnázium patři. Nový název bude škola používat od ledna 2019, pokud změnu schválí zastupitelstvo kraje.
 

Rada Královéhradeckého kraje doporučila zastupitelstvu schválit nový název, který by se od 1. ledna 2019 změnil na Zemědělskou akademii a Gymnázium Hořice – střední škola a vyšší odborná škola. Současná podoba i název této příspěvkové organizace vznikla 1. července 2018 splynutím Gymnázia, střední odborné školy, středního odborného učiliště a vyšší odborné školy, Hořice a Středního odborného učiliště, Lázně Bělohrad, Zámecká 478. 

Náměstkyně hejtmana Martina Berdychová, odpovědná za oblast školství, ke změně názvu dodala: „Nabídka gymnaziálního vzdělání je jedním z pilířů školy a změna názvu reaguje na žádost školy a rodičů. Toto vzdělávání vede žáky k všeobecnému přehledu a připravuje je na vysokoškolské studium". 

Maturitní obory

Hořická škola nabízí žákům nižších ročníků základních škol studium na osmiletém gymnáziu. Další maturitní obor sociální činnost se propojuje s tříletým oborem ošetřovatel. Zaměření hořické školy na zemědělství zastupuje maturitní obor agropodnikání, který doplňuje nově nabízený tříletý obor zemědělec – farmář.

Centrum zemědělského vzdělávání v kraji

Otevřením nového oboru zemědělec – farmář dle náměstkyně kraj řeší nedostatek kvalifikovaných a prakticky orientovaných odborníků v oblasti zemědělské výroby. Nově vzniklou organizaci vnímají ve své koncepci jako centrum zemědělského vzdělávání v kraji. Martina Berdychová se odkazuje na zajištění kvalitní zázemí pro výuku zemědělských oborů, které byl měl přinést projekt „Modernizace cvičné stáje pro skot GYM, SOŠ, SOU a VOŠ Hořice“ za více než 95 milionů korun, podpořený z Integrovaného regionálního operačního programu. Jeho cílem je podpořit rozvoj zemědělských oborů. Zahrnuje stavební úpravy, pořízení nového vybavení, úpravy areálu cvičných stájí a vybudování nové odborné učebny, dále zajištění propojení školního hospodářství a terénních úprav. Projekt by měl být dokončen v prosinci tohoto roku.Modernizované školní hospodářství včetně nové učebny budou primárně využívat žáci zemědělských oborů. 

Nabídku školy dále doplňují obory opravář zemědělských strojů a obráběč kovů. Výuka tříletých oborů je soustředěna do Lázní Bělohrad. 

Tato původně samostatná škola škola (Střední odborné učiliště, Lázně Bělohrad, Zámecká 478) byla k hořickému slepenci připojena v rámci optimalizace letos na jaře i přes nesouhlas zástupců a spolupracujících partnerů bělohradské školy.

Kateřina Sekyrková
Zdroj: Královéhradecký kraj

 

Související články
Kraj ruší obory na vybraných středních školách aneb optimalizace krajského školství v realitě
V Královéhradeckém kraji nastoupí díky optimalizaci 13 nových ředitelů středních škol, 30 jich bylo odvoláno

 
Vaše komentáře
 
 
Přečteno 138x
 
 
 
Zpět