Vyhledej
Šikovné nákupy
Zvičina > Služby občanům > Politika

Jaroslav Dvorský - Kdo jsem. Kandidát Pirátů do Senátu se představuje

Redakce / 29.12.2017
Jsem učitel, podobně jako byli moji rodiče i děd. Nejsem spojen se skandály, korupčním či byrokratickým chováním, byť takové jako nezvaný host často hyzdí českou společnost a její kulturnost. Jsem tu 54 let, z toho především jako gymnaziální pedagog, učitel základní umělecké školy a organizátor tvůrčích aktivit mládeže 32. rok. Hájím svobodu a demokracii, přináším čerstvé nápady a nebojím se říkat, co si myslím.
 

VIZE A MORÁLNÍ VZOR

Namísto prázdných hesel nabízím soudné vize, morální vzor, nadhled i praktické zkušenosti především v oblasti výchovy, vzdělání a smysluplných volnočasových aktivit žáků. Spuštěná inkluze a 
PIRÁTSKÉ LISTYStáhněte si Pirátské listy (PDF) věnované nejen Senátním volbám. Je to fajn čtení!

optimalizace ve školství nesmí zpomalovat tolik potřebnou modernizaci české i evropské společnosti. Proto ve školách podporuji především: 
 1. kritické myšlení,
 2. kvalitní výuku cizích jazyků,
 3. samostatnou práci s informacemi,
 4. osobnostní růst, rozvoj talentu a nadání,
 5. kondiční, relaxační i výkonnostní pohybové a sportovní aktivity,
  ozdravné pobyty v přírodě a skauting.

ŠKOLA ZÍTŘKA

Podporuji školu „zítřka“. Je nezvratným faktem, že ve výrobní sféře bude docházet k postupnému zkracování pracovní doby a že již brzy tzv. automatizace a robotizace mnohým zaměstnancům ve velkých firmách dravě předvede svou konkurenční pracovní sílu. Dále obstojí jen ti s kritickým myšlením a flexibilitou, s předpoklady týmové i samostatné kreativní práce, práce s informacemi. Obstojí jen ti s šíří svých dalších dovedností, zájmů a smysluplných volnočasových aktivit. Obstojí ti, kteří se dobře připravovali, resp. byli dobře připravováni již od školního věku. Jako „vyhození z kola ven“ pak nespadnou do otevřené náruče sociálně patologické ulice.

PŘÍSTUP K INFORMACÍM

Důslednou a včasnou informovaností našich občanů (o všem, co se jich týká) chci přispět k účinné prevenci před nedorozuměním, či dokonce šikanou ze strany mocných (státu, místních samospráv, zaměstnavatelů i vlivných jednotlivců). Je vždy dostatečně adresná a konkrétní komunikace se všemi dotčenými obcemi a jejich občany ve věcech plánů rozvoje regionu? Proto v případě svého zvolení budu náš region pravidelně zpravovat o aktualitách i průběžném dění v Senátu a vysoké politice, které se vždy něčím a nějak dotýkají nás všech.

MODERNÍ TECHNOLOGIE

Podporou moderních technologií, zjednodušujících občanské administrativní úkony a komunikaci s úřady, chci:

 1. šetřit náš čas a lidskou důstojnost,
 2. napomáhat ke stírání generačních rozdílů v elektronické gramotnosti,
 3. v daném ohledu tak prodlužovat aktivní život až do velmi pozdního věku.

OBČANSKÁ VYBAVENOST

V Trutnově stejně jako ve Špindlerově Mlýně, Vrchlabí, Hostinném, Peci pod Sněžkou, Janských Lázních, Dvoře Králové nad Labem, Žacléři, Úpici, Rtyni v Podkrkonoší, Teplicích na Metují, Meziměstí a jejich spádových mikroregionech s pochopením pro náš společně sdílený „krevní oběh“ našeho regionu (senátní obvod č. 39 Trutnov) budu zvláště podporovat: 
Umělecké aktivity
Literatura a umělecký přednes
Jaroslav Dvorský zazářil i v soutěži Českého rozhlasu Hlas Dvojky. Mezi celkem 470 účastníky soutěže, kde patronem byl Jan Přeučil, se se svým fejetonem probojoval do finále a ve finálovém hereckém víceboji se umístil na konečném druhém místě! Více ZDERozhovor o soutěži po postupu do finále najdete ZDE.
Soutěžní autorský přednes si přehrajte zde (MP3).

Pravidelný blog na Trutnovinkách.

Výtvarné umění
Jaroslav Dvorský je autorem mnoha obrazů a dalších výtvarných děl. A pořadatelem řady výstav. O jedné jeho vlastní výstavě si přečtěte v článku ZDE.


 1. dopravní obslužnost
 2. místní zdravotnická zařízení,
 3. místní školy a školská zařízení,
 4. pracovní zázemí a byty pro mladé rodiny,
 5. místní obchody, trhy, malé a střední podnikání,
 6. knihovny, muzea a galerie, kina a divadla, parky, hřiště, sportoviště,
 7. kulturní a umělecké tradice, projekty příhraniční spolupráce, spolkové i spontánní sousedské akce.

NADNÁRODNÍ FIRMY

Prosperita velkých soukromých a nadnárodních firem tu nesmí vážně poškozovat domácí drobné a střední podnikání, ani dusit nové podnikatelské příležitostí. Opačnému trendu budu oponovat svým hlasitým NE.

KULTURA PRO SENIORY A NEMOCNÉ

V domovech důchodců, nemocnicích, stacionářích a v dalších zařízeních pro seniory a zdravotně handicapované se chci zasloužit o více kulturní a zážitkové klima. Nechť ke krásným kulisám naší přírody zvenčí a ke kvalitě zvyšující se zdravotnické a sociální péče uvnitř nechybí ani zde přidaná kulturní hodnota ve formě pravidelných pořadů. (Besedy, přednášky, výstavy, vystoupení škol, celých tříd, zájmových skupin, oborů ZUŠ, studentského divadla, školních pásem, autorských čtení i dalších vystoupení sólových interpretů – zpěváků, hudebníků, herců apod.). Ať tu nechybí přidaná kulturní hodnota, která pozvedá lidskou mysl. Ať seniory a ostatní potřebné spoluobčany pomáhá udržovat v kondici, napomáhá uzdravovat a nepřestává včleňovat.

SPORT

Podpořím činnost, rozvoj, případně zakládání nových sportovních a turistických klubů, oddílů, organizací. Potřebujeme trvalou síť kvalitních sportovišť a příležitostí pro udržování zdraví a pohybové zdatnosti všech našich generací. U té nejmladší pochopitelně s prioritou nastartovat a pěstovat její správné pohybové návyky a smysluplné fyzické volnočasové aktivity.

PŘÍRODA

Krkonošská, podkrkonošská a adršpašsko-teplická příroda, naše regionální i evropská chlouba, která tu historicky prostřídala své lidské pány, nesmí nikde trpět! Na perifériích zájmu totiž ještě přežívají, či dokonce živoří místa, která dodnes nenabrala dřívější zdravý dech. Místa, která dodnes ve stavu potřebných zůstávají odloučena. Jsem připraven jim pomoci.

SVOBODA A DEMOKRACIE

V duchu pokrokových tradic a velkých humanistických odkazů našeho kraje (J. A. Komenský, bratři Čapkové, V. Havel) budu bránit těžce nabytou (přitom tak snadno zranitelnou) svobodu a demokracii, a to nejen na Trutnovsku.

                                                                               Jaroslav Dvorský

P. S.
Jako kluk jsem o pirátech hodně četl. A někdy jim i fandil. Když se poškodí kormidlo a loď vychýlí až příliš za svého kurzu, když nepomohou či se již vyčerpaly tradiční receptury záchrany, do role úspěšných zachránců se pasují piráti. A naše loď s poškozeným kormidlem se hodně vychýlila. Proto jako nezávislý kandiduji do Senátu právě pod vlajkou Pirátů.


Více o mně:

Rozhovor pro TUTV:

Další odkazy:

Vizitka Jaroslava Dvorského na webu Pirátů
Debata senátorských kandidátů pro XTV.cz
Rozhlasové vizitky kandidátů

FACEBOOK JAROSLAVA DVORSKÉHO

FOTOGALERIE - Jaroslav Dvorský - Kdo jsem. Kandidát Pirátů do Senátu se představuje!

 

Související články
Debata senátorských kandidátů pod obry - středa 3. ledna od 17 hodin v Hostinném a s živým přenosem přes internet
Vydávání voličských průkazů pro doplňovací senátní volby - termíny a novinky

 
Vaše komentáře
 
 
Přečteno 1391x
 
 
Hodnocení článku:
 
Zpět
26.02.2021 - Od 1. března 2021 bude v hodinách pro veřejnost opět otevřena pokladna na hlavní budově MěÚ Dvůr Králové n. L.. Hodiny pro veřejnost (do odvolání): pondělí a středa 8:00–17:00 hod. V úterý, čtvrtek a pátek 8:00–11:30 hod. jsou hodiny vymezené pouze pro nezbytné úřední záležitosti a po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě (případně na předvolání).

InzerceVolná pracovní místa
Kuchař/ka (Domov důchodců)


Odborný referent (Město Dvůr Králové n. L.)

Sociální pracovník (Město Dvůr Kr. n. L.)

Zdravotní sestra (Diakonie ČCE Dvůr Kr. n. L.)

Všeobecná sestra (DSJ v Žirči)

Pečovatel/ka (PS Dvůr Králové n. L.)


Kalendář akcí