Vyhledej
Novinky emailem
Zvičina > Architektura > sochy, mobiliář

Sochy v Braunově Betlému odborně vyčistili studenti z pardubické fakulty zaměřené na restaurování

Redakce / 28.06.2021, Hřibojedy
Studenti z Fakulty restaurování z Litomyšle Univerzity Pardubice v červnu pracovali v Betlému na čištění soch včetně sochy Garina, která je stále v majetku obce Hřibojedy. Právě obec Hřibojedy se podílela na úhradě nákladů této očistné údržby.

FOTOGALERIE - Údržba soch Braunov Betléma - červen 2021


Univerzitní fakulta v Litomyšli
Fakulta restaurování je nejmenší fakultou pardubické univerzity. Svými vzdělávacími, vědeckými a tvůrčími aktivitami v oblasti konzervace a restaurování památek staví na tradici restaurátorského
školství v Litomyšli započatou v roce 1993. V roce 2005 byla založena Fakulta restaurování navazující na působení soukromého vzdělávání na Institutu restaurování a konzervačních technik, o.p.s.
Litomyšl. Jsou jedním z mála univerzitních pracovišť, které zabezpečují výuku vysokoškolsky vzdělaných restaurátorů v ČR.

Restaurátorská údržba v Braunově Betlému ve spolupráci Národního památkového ústavu (dále NPÚ) a obce Hřibojedy trvala 2 týdny. Odborné práce prováděli studenti fakulty restaurování Univerzity Pardubice (ateliér restaurování a konzervace kamene) v čele s doc. Mgr. art. Jakubem Ďoubalem, Ph.D. 

Průběh údržby

Provedená restaurátorská údržba byla velmi šetrná. Probíhala částečně mokrým procesem (párou) a jemným mechanickým odstraňování mechů i dalších nečistot měkkými dřevěnými klínky i ručními kartáči nebo zubními kartáčky s různou tvrdostí. Při odstraňování byl také aplikován speciální lihový roztok k lokálnímu rozpouštění některých nečistot. Tato práce je poměrně zdlouhavá vyžadující trpělivost. Postupuje se centimetr po centimetru, což dokládají i strnulé pozice studentů na fotkách.

Ubytování i stravu hradilo studentům NPÚ (ubytování v rámci Hospitalu Kuks) a každodenní dopravu na místo zajišťovala i hradila obec Hřibojedy. Náklady na materiál se dělily mezi tyto dva uvedené subjekty podle rozsahu údržby.


Komu patří Braunův BetlémVlastnictví národní kulturní památky je rozděleno mezi mezi stát (NPÚ - správa Hospital Kuks), který je vlastníkem největší části areálu, obec Hřibojedy (stále vlastník J. Garina) a město Dvůr Králové nad Labem vlastní ovečky a kašny v aleji 7 fontán. V současné době probíhá příprava záměru převodu vlastnictví jak sochy J. Garina (vlastnictví obec Hřibojedy) a pozemků, tak ovečky (vlastnictví města Dvůr Králové nad Labem) a pozemků do vlastnictví Českého státu.

Samotný kontrolní den proběhl ve středu 23. června 2021 - z tohoto data jsou i přiložené fotografie. Přítomni byli: 

  • za fakultu UPCE doc. Jakub Ďoubal, Ph.D., 
  • za vlastníka NPÚ Bc. Libor Švec, Mgr. Petr Skalický (GŘ Praha), Bc. Jiří Svoboda (ÚzP Sychrov), 
  • za Královéhradecký kraj se účastnila z odboru památkové péče Krajského úřadu Mgr. Jolana Dioszegi, 
  • za vlastníka obec Hřibojedy Mgr. Ing. Miloš Dohnálek, LL.M. – starosta obce.

Kdo má zájem na záchraně Braunova Betléma


O vhodném procesu údržby a čištění soch Braunova Betléma se vedou dlouhé diskuse již léta. Kvůli samotné záchraně Betléma vzniklo již několik uskupení a iniciativ. 
V roce 2013 byl založen Spolek Braunův Betlém, a to za účelem ochrany a záchrany vzácné historické památky sousoší a reliéfu Braunův Betlém. Díky spolupráci členů spolku a hořické sochařské školy byl vytvořen 3D model Braunova Betléma v originální podobě (ne velikosti :-). 
V roce 2018 vznikla pracovní skupina za záchranu Braunova Betléma, jejímž cílem byla však i přeměna okolí Betléma. Memorandum podepsal Královéhradecký kraj, Národní památkový ústav, Revitalizace Kuks, o. p. s, město Dvůr Králové nad Labem a obce Hřibojedy, Stanovice a Kuks. Nositelem celého projektu byl dle shody všech stran Revitalizace Kuks, o. p. s. Členové Spolku Braunův Betlém přizváni nebyli. 

Kateřina Sekyrková
Zdroj: fcb obce Hřibojedy
Foto: obec Hřibojedy

 
Vaše komentáře

Přidat komentář

Nadpis:
Jméno:
Email:
sledovat diskuzi emailem
Příspěvek:
Potvrzovací kód:CAPTCHA
Přečteno 927x
 
Hodnocení článku:
Volná pracovní místa


Školní psycholog (ZŠ Sch. sady)

Ošetřoval/ka (Diakonie ČCE Dvůr Králové)


Kalendář akcí