Vyhledej
Zvičina > Doprava > aktuálně

Na Královédvorsku letos kraj investuje do opravy silnic přes 170 mil. Kč. Největší investicí je malá okružní křižovatka u Oční školy

Redakce / 23.04.2018, Královédvorsko
Královéhradecký kraj letos investuje na Královédvorsku do řešení nebezpečné křižovatky u Oční školy ve Dvoře Králové a opravě navazující komunikace, nového porvchu se letos dočká i silnice Kohoutov - Kladruby. Pokračovat se však bude i v započatých opravách dalších silnic v regionu.
 

Letos hodlá Královéhradecký kraj letos investovat rekordní částku do svých silnic a mostů. V plánu oprav na rok 2018 jsou stavby v hodnotě přes 1,354 miliardy Kč vč. DPH, celkem je pro rok 2018 připraveno k rekonstrukci 98,246 km silnic a 15 mostů. V loňském roce se do silnic investovalo 900 milionů korun včetně DPH, což bylo nejvíce v historii kraje. Pro obyvatele Královédvorska je dobrou zprávou, že investovat se letos opět bude i v našem regionu.

Dle náměstka hejtmana Martina Červíčka, který je odpovědný za oblast dopravy a silničního hospodářství, je v havarijním stavu stále téměř polovina všech silnic II. a III. třídy v kraji. Proto si dal za cíl zdvojnásobit objem finančních prostředků, které dáváme na rekonstrukce krajských silnic.

Investice na Královédvorsku

Zimní údržba - zhodnocení

Na krajských komunikacích celkem ujetých 487 tis. km, spotřeba chemického materiálu 15 482 t, spotřeba inertního materiálu 9 582 t. 
Zimní údržba 2017/18 proběhla bez vyhlášení kalamitní situace.

Na jaře probíhá každoročně výsprava vybraných silnic po zimě. Již 4. rokem je spuštěna informační služba pro města a obce v Královéhradeckém kraji, kdy se registrovaným uživatelům zasílají plány běžné údržby ve 14 denním předstihu dle provozoven. Mají tak možnost včas na tyto práce upozornit občany.

Kraj čerpá finance na krajské silnice a mosty z různých zdrojů. 
Mezi největší stavby budou letos patřit v rámci IROPu malá okružní křižovatka II/299 a II/300 ve Dvoře Králové a navazující I. etapa Dvůr Králové-Kocbeře (68,2 mil. Kč).

Za 41,6 mil. Kč se bude ze stejného fondu opravovat další část silnice II/325 Chlum - Velký Vřešťov - Mostek, část III. Bílá Třemešná.

Oprava silnice Kohoutov – Kladruby (38,4 mil. Kč) patří mezi nejnákladnější stavby financované prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). 

Z tohoto fondu se plánuje také oprava silnice III/3008 Zábřezí - Třebihošť za 36,2 mil. Kč, ovšem s přesahem do roku 2019.

Nová okružní křivovatka

Očekávanou největší investicí je ve Dvoře Králové výstavba malé okružní křižovatky u Oční školy, která je nyní považována za jedno z nejnebezpečnějších dopravních míst ve městě. Součástí stavby bude i navazující I. etapa rekonstrukce silnice II/300 Dvůr Králové nad Labem – Kocbeře v úseku od mostu přes Hartský potok v Legionářské ulici až k čerpací stanici. Stavební práce, které budou rozděleny na etapy, by měly trvat od července do listopadu. Během této doby budou pro řidiče zajištěny objízdné trasy, které budou zveřejňovány postupně.
Na základě výběrového řízení byla již vybrána firma na stavební práce „II/300 Dvůr Králové nad Labem - Kocbeře, I. etapa a malá okružní křižovatka II/300 s II/299“,: firma EUROVIA CS, a. s., a to za 7.721.744,57 Kč vč. DPH (usnesení RM ze dne 17.04.2018).

Město Dvůr Králové nad Labem zafinancuje vybudování nových chodníků, rekonstrukci kanalizace, vodovodu, vybudování zárubních zdí, veřejného osvětlení nebo terénní a sadové úpravy. Ve svém rozpočtu má na tuto investici vyčleněno 9 mil. Kč včetně DPH.

V rámci přípravy chystaných objízdných tras dojde k úpravě křižovatky u Šindelářské věže. Bude vytvořen takový poloměr křižovatky, aby byl průjezd tímto místem bezpečnější a plynulejší. Dále dojde k předláždění části navazujícího chodníku v Tylově ulici a bude vybudováno nové místo pro přecházení.

Krajské investice do silnic v roce 2017

Nejvýznamněji se loni na financování staveb podílel IROP (380 mil. Kč) a SFDI (254 mil. Kč). Další prostředky šly z Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česko-Polsko, Fondu rozvoje a reprodukce KHK, prostřednictvím rozvoje průmyslové zóny Solnice-Kvasiny a z rozpočtu krajské Údržby silnic. Opravilo se tak 112 kilometrů silnic a 11 mostů, včetně mostu Jana Palacha ve Dvoře Králové (kraj se pouze podílel na financování).

Kateřina Sekyrková
Zdroj: KHK, www.mudk.cz

 

Související články
Tyršův most v Jaroměři je na více než půl roku zavřen. Na náměstí se však nadále dostanou i auta
Dopravní omezení Jaroměř - Hradec Králové (obnova krytu vozovky silnice I/33 do 10. května)
Ke špatnému stavu silnic v kraji přispívá množství kamionů a nekvalitní opravy. Finance na opravy se přitom zdvojnásobily
Prašná ulice Plk. Švece dostane nový povrch. Vznikne 12 nových parkovacích míst
Při stavebních pracech na křižovatce došlo k úniku plynu
Dnes se má otvírat křižovatka u Oční školy, ale zatím se stále pracuje ...
Kruhový objezd u Oční školy a ulice Tyršova a Legionářská ve Dvoře Králové jsou opraveny a v provozu!

 
Vaše komentáře
 
 
Přečteno 1760x
 
 
 
Zpět
14.01.2019 - Na silnice I/37 v části obce Kocbeře je ledovka, kamiony stojí. Zvýšená opatrnost doporučena na celých 24 hodin.
08.01.2019 - Silnice I/37 Trutnov - Jaroměř je v části Hajnice průjezdná se zdržením. Tvoří se kolony kvůli dopravním nehodám. Zjistěte si před cestou aktuální stav, případně zvolte cestu přes Hajnici, i tam však opartně.
08.01.2019 - Nemocnice Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje, a. s. se dohodly s VZP na poskytování stávajícího rozsahu zdravotní péče v kraji do dalších let.
31.12.2018 - Dnes je uzavřen městský úřad ve Dvoře Králové. Úřední hodiny Krajského úřadu Královéhradeckého kraje jsou zkráceny na dobu 8:00 – 12:00 hod.

Kalendář akcí