Vyhledej
Novinky emailem
Zvičina > Vzdělávání > základní školy > ZŠ Strž

Výhody vzdělávání v malotřídní škole v Žirči (DOD v pondělí 21. března 2022)

Redakce / 21.03.2022, Aktualizováno , Dvůr Králové nad Labem, zsstrz.kralovedvorsko.cz
V malotřídní škole je výuka odlišnější než v běžné škole. Pro učitele je příprava na vyučovací hodinu náročnější, ale malý počet žáků, který připomíná větší rodinu, za to stojí. Máme zde ve skupině žáky ze tří ročníků. V první třídě 4 žáky, ve druhé 3 a ve třetí 4 žáky. To nám umožňuje individuální přístup ke každému z nich, jak nadanému, tak i k tomu, který potřebuje více času na zvládnutí učiva. A věřte tomu, že jej zvládne.

Na malotřídní škole v Žirči, která je odloučeným pracovištěm ZŠ Strž, učím již 20 let. Nebylo to moje první místo ve škole tohoto typu, takže si myslím, že mám již v tomto směru bohaté zkušenosti. V rámci vyučovací hodiny má každá skupina žáků jiný učební program, takže záleží na učiteli, aby si práci správně naplánoval. V naší škole máme velké pomocníky - interaktivní tabuli a počítače, které slouží k ověřování znalostí pomocí výukových programů, kde výkon není hodnocen známkou. Žáci se naučili sami hodnotit své znalosti a bez rozpaků a upřímně poukazují na případné chyby a chápou, že je třeba učivo dále procvičovat. Většinou ale pracují bez chyb, a to je potom radosti z dosažených výsledků.

Již od druhého ročníku se žáci učí týmové práci. Je jim zadán úkol, který chodí vypracovat do jiných prostor školy, aby nerušili ostatní třídy. A že je jejich práce někdy bouřlivá, to si asi umíte představit. Kdykoli se mohou obrátit na pedagoga, aby jim pomohl ke správnému řešení. Moc často to ale nedělají. Chtějí dokázat, že to zvládnou sami. Mají k tomu veškeré dostupné materiály, a tak se učí pracovat s textem a vyhledávat si informace. Tento způsob výuky se jim velice líbí. Cítí se při něm naprosto svobodní.

Žirečská školička využívá také dětské hřiště a přilehlý park Domova svatého Josefa, především při tělesné výchově, čtení, kreslení, a hlavně při výuce prvouky. Kde jinde by měli žáci získávat znalosti o přírodě a okolním světě než v přírodě? Rádi se touláme po okolí, chodíme do lesa, k rybníku a k Labi. Celý rok pozorujeme život v přírodě. S tím souvisí ekologické soustředění v červnu. Jezdíme na týden do Krkonoš. Krakonošova zahrádka skýtá mnoho námětů na pozorování. Nesmím se zapomenout zmínit o výuce anglického jazyka. S prvními slovíčky se žáci hravou formou seznamují již v prvním a druhém ročníku. Na tyto znalosti navazují ve třetím ročníku, kde je výuka anglický jazyka povinná.

Po vyučování děti odpočívají ve školní družině. Mohou využít různých aktivit, které jim nabízí paní vychovatelka. Nikdo však není k činnostem nucen. Pokud chce někdo odpočívat nebo si hrát samostatně, je mu to umožněno. Většinou se postupně zapojí všichni žáci, protože je pro ně vždy připravený zajímavý program.

Velkou výhodou je prakticky každodenní styk s rodiči. Navazují se tak velmi plodné vztahy, a to je ve výchově dětí a jejich vzděláváním veliké plus.

Výuka na naší škole vychází ze Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Otevřená škola“. A to si myslím, že plníme do puntíku.

Důležité je, že když žáci odchází ke vzdělávání ve vyšších ročnících do kmenové školy nebo do jiné základní školy ve Dvoře Králové, nemají problém se začlenit do nového kolektivu a jejich znalosti jsou na vysoké úrovni. To potvrdily i inspekce, které zde proběhly a kladné ohlasy rodičů žáků, kteří již navštěvují vyšší ročníky. Žáci jsou schopni samostatně pracovat, ke své práci využívat potřebné materiály a hlavně, umí komunikovat. Zde je opravdu znát práce v malém kolektivu žáků. Každý dostane prostor se vyjádřit a obhájit si svůj názor.

Každý měsíc pořádáme předškolní dílny. 

Dílny se konají vždy od 12:45 hod.: 

11. 4. velikonoční dílna
16. 5. vědomostní soutěž se školáky

Den otevřených dveří malotřídky v Žirči se koná v pondělí 21. března od 16 hod. spolu s dílničkami,
DOD školy ve Strži se koná v úterý 22. března 2022.

Pokud se k nám chcete s dětmi předškolního věku přidat, zavolejte (te.: 499 622 490 ). Budeme se na Vás těšit.

Mgr. Olga Hylmarová
ZŠ Strž 

Další články ZŠ Strž

Související články
Rodiče dětí, které navštěvují malotřídku v Žirči, se rozhodli ji podpořit
Pozvánka na den otevřených dveří - ZŠ Strž (22. března 2022)
Vaše komentáře

Přidat komentář

Nadpis:
Jméno:
Email:
sledovat diskuzi emailem
Příspěvek:
Potvrzovací kód:CAPTCHA
Přečteno 241x
 
Hodnocení článku: