Vyhledej
Novinky emailem
Zvičina > Služby občanům > Úřady

Rozděluje se celkem 7 milionu korun na sport v roce 2022 ve Dvoře Králové

Redakce / 4.01.2022, Dvůr Králové nad Labem
I na letošní rok město Dvůr Králové vypsalo dotační program, který podpoří činnost sportovních oddílů, pořádání sportovních akcí i jednotlivé sportovce. Na tuto podporu vyčleněna z městského rozpočtu částka 7 milionů korun.

Zájemci mohou své žádosti o dotaci podávat od 17. ledna do 7. února 2022 do 15:00 hod.

Oblasti podpory:

  • A. podpora dlouhodobé činnosti sportovních oddílů na území města Dvůr Králové nad Labem – např. na pokrytí části nákladů spojených s úhradou nájemného, energií, na cestovní příkazy, startovné, rozhodčí, zdravotní zajištění zápasů, sportovní vybavení neinvestiční povahy; 
  • B. podpora sportovních akcí pořádaných ve Dvoře Králové nad Labem – každý sportovní oddíl, případně pořadatel může podat jen jednu žádost. Pokud v daném roce organizuje více sportovních akcí/sérii turnajů, bude doplněna příloha s rozpočtem na každou akci zvlášť. Na formuláři žádosti bude vypsán rozpočet souhrnně. Jeden sportovní oddíl (druh sportu) může získat max. 50 tisíc Kč bez ohledu na počet pořádaných akcí. Hradit lze např. nájemné, rozhodčí, propagaci, věcné ceny pro účastníky; 
  • C. podpora sportovních aktivit jednotlivců – sportovců (fyzické osoby) na jejich sportovní přípravu a reprezentaci města.

Příjemcem dotace může být právnická osoba, která provádí na území města pravidelnou sportovní činnost či ve městě pořádá jednorázovou akci, nebo fyzická osoba, která se aktivně věnuje konkrétnímu sportu. 

Výše dotace na pořádání sportovních akcí a pro jednotlivce je stanovená minimálně 3 tisíce Kč a maximálně 50 tisíc Kč, maximální výše podílu dotace města na celkových výdajích žadatele činí 75 %. Předpokládá se, že zatímco na podporu sportovních akcí pořádaných ve městě bude rozděleno 250 tisíc Kč, na podporu sportovních aktivit jednotlivců pak 100 tisíc Kč. Zbývající peníze poputují na podporu dlouhodobé činnosti sportovních oddílů. 

Žádost - podání

Žádosti musí být podány na předepsaném formuláři s povinnými přílohami buď poštou, nebo osobně ve stanoveném termínu (na podatelnu městského úřadu nejpozději do 7. února 2022 do 15:00 hod.). Zároveň musí být originál žádosti naskenován včetně podpisu oprávněné osoby a zaslán na e-mail dotacemesta@mudk.cz

Žádosti je možné podat také prostřednictvím datové schránky, žádost však musí být elektronicky podepsána kvalifikovaným certifikátem statutárního orgánu žadatele.

Zájemci mohou využít čas před podáním ke konzultaci dané dotace na odboru školství, kultury a sociálních věcí (náměstí T. G. Masaryka 38, kancelář č. 300a, resp. 314), kde vám poradí, jak žádost připravit a naložit s ní.

Formuláře najdete na webu města Rozvoj/Granty a dotace/Dotace z rozpočtu města.

Kateřina Sekyrková

Zdroj: mudk.cz

Související články
Odborný workshop na téma Sport ve městě (6. ledna od 16:30 hod.)
Vaše komentáře

Přidat komentář

Nadpis:
Jméno:
Email:
sledovat diskuzi emailem
Příspěvek:
Potvrzovací kód:CAPTCHA
Přečteno 254x
 
Hodnocení článku:
Volná pracovní místa
Asistent/ka prodeje (JUTA, a.s.)


Zdravotní sestra (Diakonie ČCE)

Ortoptista (Léčebna zrakových vad)


Kalendář akcí