Vyhledej
Novinky emailem
Zvičina > Služby občanům > Rozvoj regionu

Město nemá k dispozici pozemek pro přístup na staveniště ve Verdeku. Stavba chodníku je tak ohrožena

Redakce / 8.04.2022
Ve Verdeku, části Dvora Králové, chybí bezpečná cesta pro pěší. Lidé se zde pochybují podél frekventované silnice II. třídy, která navíc nemá v úzkém profilu terénu podél Labe žádné krajnice. Stavba takového chodníku se připravuje již několik let a letos bylo vyčleněno 15 mil. Kč na výstavbu 1. části chodníku v délce 430 m. Bohužel nakonec je stavba blokována majitelem pozemku stěžejního pro přístup na staveniště.

Letos město Dvůr Králové nad Labem vyčlenilo 15 mil. Kč na stavbu nového chodníku v místní části Verdek o délce zhruba 430 metrů. Součástí byla nová dešťová kanalizace a opěrné stěny. 

Na základě vydaného platného stavebního povolení město na podzim loňského roku vysoutěžilo zhotovitele stavby. 

V pátek 8. duben však město informovalo, že stavba je zablokována a město Dvůr Králové nad Labem bude muset odstoupit od smlouvy s vybraným zhotovitelem. V rámci předání staveniště se totiž vyskytly problémy v oblasti majetkoprávních vztahů, a to s využitím stěžejního pozemku ve spojitosti s přístupem na staveniště. 

„Z tohoto důvodu jsme již absolvovali řadu jednání, a to jak se zástupci vysoutěžené stavební firmy, tak s projektantem, zástupci Osadního výboru Verdek a také s vlastníkem dotčeného pozemku, jehož souhlas, stejně jako souhlasy ostatních vlastníků dotčených pozemků, vedl v minulosti k vydání pravomocného stavebního povolení. I přes veškeré snahy města nebyla nalezena shoda na tom, za jakých podmínek bude možné realizovat chodník v povoleném rozsahu“, vyjádřil se na webu města k situaci ve Verdeku místostarosta Jan Helbich. 

Dle slov místostarosty, město hledá i dále cesty, aby mohla být stavba chodníku, byť v omezeném rozsahu, realizována. "I proto připravujeme další jednání se všemi zainteresovanými stranami,“ dodává Helbich.

Nový chodník měl vést podél frekventované silnice II. třídy v úseku od křižovatky s ulicí Nový Vorlech až k plakátovací ploše u autobusové zastávky ve Verdeku, kde mělo být nové místo pro přecházení. 

Bezpečné místo pro pěší je důležité nejen pro místní občany. V této části města se nachází mateřská škola, ke které nevede od parkoviště přes frekventovanou silnici ani bezpečné místo pro přecházení. V nepřehledném úseku je zde pouze snížena rychlost jízdy.

Pro pěší není vyřešena ani cesta ze Dvora do Verdeka. Lidé využívají jako nejkratší prošlapanou cestu podél Labe, ale ta je v jarních a podzemních měsících podmáčená. Další možností je zvolit cestu podél frekventované silnice, kde je aktuálně měřena doporučená rychlost projíždějících vozidel radarem.


Kateřina Sekyrková

Zdroj: mudk.cz


 
Vaše komentáře

Přidat komentář

Nadpis:
Jméno:
Email:
sledovat diskuzi emailem
Příspěvek:
Potvrzovací kód:CAPTCHA
Přečteno 667x
 
Hodnocení článku:
Volná pracovní místa


Školní psycholog (ZŠ Sch. sady)

Ošetřoval/ka (Diakonie ČCE Dvůr Králové)


Kalendář akcí