Vyhledej
Novinky emailem
Zvičina > Rozhovory > Osobnosti regionu

Mezi oceněnými osobnostmi kraje nechyběli zástupci z našeho regionu

Redakce / 20.04.2023, Královédvorsko
V úterý 18. dubna byla na slavnostním galavečeru v hradecké Petrof Gallery předána krajská ocenění významným osobnostem regionu. Mezi 18 laureáty jsou lékaři, vědci, podnikatelé, sportovci i učitelé - i z Trutnovska, Hořicka a Královédvorska.

FOTOGALERIE - Krajská ocenění - významné osobnosti

Nejvyšším krajským oceněním je Řád Královéhradeckého kraje, po něm následují Medaile Královéhradeckého kraje I. stupně a Medaile Královéhradeckého kraje II. stupně. 

Nejvyšší krajské ocenění, Řád Královéhradeckého kraje, obdržel světoznámý hudební skladatel a opočenský rodák Luboš Sluka. 

Medaili I. stupně si odnesla Helena Rezková z Vlkova u Jaroměře za dlouhodobou podporu regionálních autorů a práci pro udržení památky sokolského odboje. Jako majitelka regionálního vydavatelství Regiona pomáhá na svět knihám s místní tématikou. Je také starostkou Sokolské župy Podkrkonošské-Jiráskovy a věnuje velké úsilí zachování povědomí o sokolském odboji během druhé světové války. „Udělení medaile vnímám tak, že byla oceněna nejen má práce, ale i činnost mnoha dalších sokolů v naší Sokolské župě Podkrkonošské-Jiráskově. Vážím si zejména spolupráce s Pavlínou Špatenkovou ze Dvora Králové, která se dlouhá léta intenzivně zajímá o historii sokolského hnutí v našem regionu. Velmi mě potěšilo i to, že bylo zmíněno také vydávání knih s převážně historickou regionální tematikou, kterých jsem už od roku 2009 sepsala sama nebo s dalšími spoluautory téměř čtyři desítky. Čtyři z nich se týkají právě i historie Sokola,“ sdělila své pocity po předání ocenění portálu Jaromersko.cz.

Svého zástupce měl mezi oceněnými i Dvůr Králové. Vít Havlíček získal mediali II. stupně za dlouhodobý rozvoj hudebního života v regionu. Vít Havlíček je varhaník, hudební teoretik, vysokoškolský pedagog, sbormistr a organizátor hudebního života. Patří mezi výrazné osobnosti na poli kultury v Královéhradeckém kraji. V roce 2010 stál u zrodu mezinárodního festivalu Hudební léto Kuks, jehož je ředitelem a dramaturgem a který se letos uskuteční počtrnácté. Kromě hry na varhany se Vít Havlíček věnuje ochraně historických nástrojů. „Velmi si vážím této ceny a je pro mě ctí být v této milé společnosti vyznamenaných. Vnímám to jako ocenění kultury nejen v našem městě, ale i regionu, kam zasahuje festival Hudební léto Kuks. Při této příležitosti bych rád poděkoval všem, kdo se na této činnosti podílí se mnou, protože bez této podpory by určitě výsledky nebyly takové,“ zhodnotil Havlíček význam ocenění i pro své kolegy portálu Kralovedvorsko.cz. 

Mezi oceněnými nechyběl významný trutnovský podnikatel a mecenáš Ing. Rudolf Kasper a broumovský podnikatel a filantrop Jan Školník.

Pan Kasper se kromě rozvoje vlastního podnikání věnuje také ochraně památek v regionu. Mediálně známá je rekonstrukce kaple sv. Josefa ve Slavětíně nebo přestavba bývalé trutnovské elektrárny na výstavní instituci Galerie EPO 1. Rudolf Kasper je také významným sponzorem kultury a sportu na Trutnovsku

Jan Školník působí na Broumovsku jako podnikatel od konce 90. let a v rámci filantropických aktivit se věnuje umění, vědě a rozvoji občanské společnosti. V roce 2004 založil se svou manželkou Marcelou neziskovou organizaci Agentura pro rozvoj Broumovska, která věnuje veškeré úsilí oživení broumovského regionu a jeho propagaci v tuzemsku i zahraniční. Nejvýznamnějším počinem agentury byla oprava výrazné části chátrajícího broumovského kláštera a přilehlé zahrady a nyní je koordinátorem kandidatury města Broumova na titul Evropské hlavní město kultury 2028.


Další ocenění: 

Řád Královéhradeckého kraje

Luboš Sluka za celoživotní přínos české hudbě a reprezentaci kraje na domácí i mezinárodní scéně. Hudba k trilogii Pod Jezevčí skálou, Na Pytlácké stezce a Za Trnkovým keřem patří mezi nejznámější díla významného hudebního skladatele Luboše Sluky, který je autorem hudby k více jak 80 filmům, 30 televizním inscenacím, třem muzikálům a šesti televizním seriálům. Je rodákem z Opočna na Rychnovsku a jeho tvorba spojená s rodným krajem významně přispěla ke zvýšení povědomí o Královéhradeckém kraji v tuzemském i mezinárodním meřítku. Dílo Luboše Sluky je rozsáhlé, žánrově různorodé a dominuje v něm komorní hudba. Za své skladby a celoživotní dílo byl vyznamenán mnoha cenami a je nositelem čestné medaile T. G. Masaryka. Mezinárodní astronomická unie po něm dokonce pojmenovala nově objevený asteroid.

Medaile Královéhradeckého kraje I. stupně 

Zbyněk Hruška (in memoriam)

– za přínos v rozvoji technického vzdělávání v oblasti strojírenství a elektrotechniky. Zbyněk Hruška vybudoval stabilní střední školu strojírenskou a elektrotechnickou v Nové Pace, významnou měrou se zasloužil o její modernizaci, zavedení nových oborů a s nimi spojeným rozvojem technického vzdělávání v oblasti strojírenství a elektrotechniky v Královéhradeckém kraji. V čele školy působil také jako její ředitel od roku 1997 do roku 2006 a provedl ji složitým obdobím optimalizace.

Pavel Svoboda 

– za celoživotní práci pro mentálně hendikepované a přínos pro zkvalitnění jejich života. Pavel Svoboda je dnes už bývalý ředitel Speciální a praktické školy v Hradci Králové. Ve funkci strávil neuvěřitelných 33 let. Svůj život zasvětil práci s hendikepovanými. Byl 24 let předsedou Českého svazu mentálně postižených, pořádal sportovní turnaje, a v roce 1992 dokonce založil sportovní oddíl SK Integra, je spoluzakladatelem Divadla Slunovrat. Pavel Svoboda své ocenění získal za dlouholeté zásluhy v péči o hendikepované žáky.

Vladimír Palička 

– za celoživotní práci pro rozvoj lékařské vědy. Profesor Vladimír Palička působí ve Fakultní nemocnici Hradec Králové od roku 1984. Založil a vedl Ústav klinické biochemie a diagnostiky Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Osteocentrum. V letech 2003–2010 byl děkanem Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové a od roku 2016 až do roku 2022 ředitelem fakultní nemocnice. Je členem nebo funkcionářem mnoha vědeckých či odborových redakčních rad časopisů v oborech biochemie a klinické osteologie. 

Zuzana Ceralová Petrofová 

– za úspěšnou práci pro další rozvoj firmy Petrof. Zuzana Ceralová Petrofová představuje už pátou generaci rodiny Petrofů a v současné době stojí v čele společnosti Petrof. Úspěšně navázala na tradici rodinné firmy a je velmi úspěšnou a váženou manažerkou nejen v rámci výroby hudebních nástrojů. I její zásluhou je dnes Petrof největší výrobce akustických pian v Evropě a pyšní se mnoha významnými oceněními. 

Jaroslav Šůla 

– za dlouholetou práci a přínos pro poznání dějin a regionální historie. Jaroslav Šůla je dnes považován za badatelskou legendu. Zabývá se historií severovýchodních Čech, zejména venkovského lidu v 16.–18. století. Je autorem a spoluautorem celé řady publikací vztahujících se ke Královéhradeckém kraji. Publikoval několik stovek článků a studií z oblasti hospodářských a sociálních dějin, dějin literatury, textilnictví, osídlování Orlických hor, etnografie, kronikářství, onomastiky a numizmatiky. 

 

Medaile Královéhradeckého kraje II. stupně

Josef Čurda 

– za celoživotní práci pro rozvoj a podporu sportu mládeže. Celoživotní milovník a podporovatel sportu mládeže a hlavní organizátor soutěží vyhlašovaných ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v pěti okresech Královéhradeckého kraje Josef Čurda působí od roku 2003 jako předseda a člen celostátní rady Asociace školních sportovních klubů České republiky. Svědomitě a s nadšením zastává od roku 2004 v asociaci také funkci garanta fotbalu jak organizačně, tak metodicky.

Robert Kvaček 

– za celoživotní práci a přínos historické vědě. Ikona mezi českými historiky Robert Kvaček se řadí k odborníkům na moderní československé dějiny. Mezi jeho přední zájmy patří dějiny diplomacie mezi světovými válkami a v období 2. světové války a kulturní dějiny konce 19. a počátku 20. století. Za svou publikační činnost získal několikanásobné ocenění Cenou Egona Erwina Kische za literaturu faktu. Je emeritním profesorem Karlovy univerzity v Praze a spolupracuje s Ústavem českých dějin. Zároveň také působí jako člen česko-slovenské komise historiků.

Vladimír Mazura 

– za dlouhodobou a usilovnou podporu rozvoje architektury. Vladimír Mazura je aktivním propagátorem současného stavebnictví, architektury a projektování napříč Královéhradeckým krajem. Patří mezi hlavní organizátory prestižní soutěže Stavba roku Královéhradeckého kraje, úspěšně uspořádal již 19 ročníků a nyní chystá jubilejní 20. ročník. Zájmově publikuje pro časopis Stavebnictví. 

Petra Soukupová 

– za přínos a obohacení kulturního života v Královéhradeckém kraji. Jako teprve čtrnáctiletá dívka založila Petra Soukupová v roce 2010 Police Symphony Orchetra. Mladý orchestr složený z nadšených muzikantů z celého východočeského regionu pod jejím vedením dokázal mimo jiného vyprodat slavnou pražskou Lucernu a stal se jedním z nejvyhledávanějších hudebních těles v celé republice. Petra Soukupová je sama houslistkou, spolupořadatelkou benefičních koncertů a studentkou Akademie múzických umění v Praze.

Vladimír Vávra 

– za úspěšnou reprezentaci kraje a dlouhodobou práci pro rozvoj cyklistiky. Vladimír Vávra úspěšně reprezentoval Československo v cyklistických závodech. Například v roce 1971 obsadil osmé místo v Závodu míru a páté místo v etapovém závodu Circuit de la Sarthe. O pět let později byl druhý v závodu Tour de Normandie. V roce 1993 pak Vladimír Vávra spolu s dalším úspěšným závodníkem Otakarem Fialou založili cyklistický tým Elkov Kasper, jehož jezdci pravidelně zaujímají místo v národním týmu a reprezentují Českou republiku na mistrovství Evropy, světa a olympijských hrách. 

Jaroslav Vojtěch 

– za dlouhodobou a úspěšnou práci pro rozvoj zemědělství v kraji. Jaroslav Vojtěch celý život pracuje jako zemědělec a také dlouhodobě a úspěšně hájí zájmy zemědělců v Královéhradeckém kraji. V roce 1993 stál u vzniku Okresní agrární komory Náchod a o dva roky později se stal jejím předsedou. Když v roce 2000 vznikly jako samosprávné celky kraje, okresní agrární komory se spojily pod krajskou organizaci. V jejich čele stanul právě Jaroslav Vojtěch a vedl je až do letošního roku, kdy po 22 letech ve funkci skončil.   

Roman Bečvář 

– za rozvoj Levitova centra následné péče a významnou pomoc občanům během pandemie covid-19. Roman Bečvář pracuje jako ředitel Levitova centra následné péče v Hořicích, které poskytuje péči pacientům na 111 lůžkách a devíti sociálních lůžkách. Během pandemie koronaviru ve svém centru zřídil očkovací a testovací centrum, které pomohlo tisícům lidí, současně ale Roman Bečvář se svými kolegy dokázal udržet nadstandardní podmínky péče poskytované centrem.  

Josef Michl 

– za dlouholetou a obětavou práci při propagaci a rozvoje lyžařského sportu. Josef Michl je dnes právem nazýván legendou běžeckého lyžování. Milovanému sportu věnoval veškerý volný čas a po celý život působil jako trenér mládeže lyžařského oddílu. Několik desítek let strávil s dětmi na pravidelných trénincích, na soustředěních i závodech. Trénoval stovky mladých lyžařů, z nichž mnozí dosáhli vynikajících výsledků i v lyžařské reprezentaci České republiky. 

Zdroj: Královéhradecký kraj

 


 
Vaše komentáře

Přidat komentář

Nadpis:
Jméno:
Email:
sledovat diskuzi emailem
Příspěvek:
Potvrzovací kód:CAPTCHA
Přečteno 681x