Vyhledej
Novinky emailem
Zvičina > Názory/fotky/videa

Komentář k vývoji dopravní situace v Žirči

Redakce / 19.05.2021, Dvůr Králové nad Labem
Královéhradecký kraj připravuje rekonstrukci mostu přes Labe „u mlýna“. Rozsah rekonstrukce zahrnuje i úpravu nájezdových zatáček před a za mostem tak, aby byl most použitelný i pro provoz těžké motorové dopravy.

Rekonstrukce mostu by měla být provedena ještě před zprovozněním D11 v úseku od Jaroměře k polským hranicím. Osadní výbor Žireč (OVŽ) VŽ k tomuto záměru nesouhlasná stanoviska předkládá ZM opakovaně už od roku 2017. Zastupitelstvo města Dvůr Králové na tyto nesouhlasy nereaguje a opravu mostu nadále podporuje. 

Statistiky

Dle posledního sčítání dopravy v roce 2016 projelo po žirečských komunikacích III. třídy celkem 3183 vozidel za den, z toho bylo 350 vozidel těžké motorové dopravy, osobních a dodávkových bylo 2 795, jednostopých 38. Pro srovnání ještě uvedu, že po komunikacích II. třídy ve Zboží a Lipnici projelo ve stejném období: ve Zboží celkem 3989 vozidel za den, z toho těžká motorová doprava 575 a v Lipnici jich bylo celkem 3 295 a z toho těžká doprava 543 vozidel za den.

Dopravní zatížení v uvedených městských částech (MČ) jsou v podstatě srovnatelná. Zásadní rozdíl je pouze v tom, že v Žirči jsou silnice III. třídy, obě další lokality jsou vybaveny silnicemi třídy II. Všichni víte, v jakém stavu žirečské vozovky jsou, znáte nedostatečné (respektive žádné) jejich vybavení technickými opatřeními či bezpečnostními prvky, přesto na nich nejsou stanovena žádná omezení, která by regulovala už stávající jejich intenzivní zatížení. Podél vozovek chybí chodníky, někde se ani v předepsané šíři nedají umístit, stezkou pro pěší a cyklisty není městská část propojena s městem … .

Město sice zadalo zpracování studie proveditelnosti vybrané varianty (ze šesti návrhů) východního dálničního sjezdu do Dvora Králové nad Labem. Záměr je to velkolepý, technicky a finančně velmi náročný, koridor se dotkne mnoha vlastnickoprávních vztahů. Budou ho také akceptovat dotčené orgány statní správy, především ty, které dohlíží na ochranu životního prostředí? Co když se ho tedy nepodaří prosadit, projednat, ale hlavně zafinancovat ? A co když se to nepodaří u žádné z variant východního dálničního přivaděče? Pak tu přece máme zadní vrátka! 

Opravený žirečský most odvede těžkou nákladní dopravu směřující minimálně do a z firmy JUTA na Borkách a možná i částečně tu do města (např. teplárna, JUTA 01) přes MČ Žireč! 

ALE - zabýval se někdo tím, že kamiony zahltí dopravně, bezpečnostně, technicky nevybavené a konstrukčně nevyhovující silnice III. třídy v Žirči? Napadly někoho širší souvislosti takového neuváženého, až hanebného řešení? Uvědomil si někdo, že dle Zákona č. 13/1997 Sb. a Zákona č. 104/1997 Sb. jsou silnice III. třídy provozovány v naprosto jiném režimu než ty v třídě II. např. už svou konstrukcí a vybavením, ale i četností kontrol a údržby, především té zimní apod. apod.? Ale především - všiml si někdo toho, že je těsně podél těchto silnic souvislá zástavba obytných domů, ve kterých žijí občané města Dvůr Králové nad Labem? Zaznamenal vůbec někdo z představitelů města požadavek Osadního výboru Žireč ze zápisu č. 1/2021 z jeho březnového jednání, aby: stavba „Mostu ev. č. 29925 – 1 Žireč“ nebyla prováděna bez dalších nezbytných návazných opatření respektive, aby nebyla realizována v dřívějším termínu, než bude zahájena realizace obchvatu městské části Žireč (východní dálniční přivaděč)? 

Proč představitelé města důsledně netrvají na koordinované spolupráci při přípravě dvou tak úzce souvisejících záměrů, respektive investic (oprava mostu a východní dálniční přivaděč)? Uvědomuje si někdo ze zvolených (s důvěrou voličů včetně těch žirečských) zastupitelů města plně svou politickou zodpovědnost k takovému konání, respektive zásadním rozhodnutím, která vyvolají dlouhodobé dopady na občany jejich města, respektive zasáhnou v podstatě nemalou část aglomerace města Dvůr Králové nad Labem, a to i přesto, že přímo v této MČ žádný z nich nebydlí? Informoval snad někdo transparentně a průběžně občany MČ o tomto nešťastném záměru náhradního dopravního řešení? Má někdo zájem s nimi diskutovat a dát jim prostor k vyjádření svých názorů, námětů, požadavků, ale i uplatnění nesouhlasů a konstruktivní kritiky? 

Odpověď RM na tyto a spoustu dalších otázek je naprosto jasná. 

K našemu velkému překvapení radní vydali usnesení č. R/245/2021-79 ze dne 05.05.2021, ve kterém s rekonstrukcí mostu souhlasí, schvalují smlouvu s Královéhradeckým krajem o právu provést stavbu a darují část stavbou dotčené pozemkové parcely do vlastnictví Královéhradeckého kraje. Není tohle příkladná demonstrace arogance moci? 

Je opravdu jen velmi těžko pochopitelné, proč vůbec odpovědní představitelé města povolili výstavbu a rozvoj takových významných průmyslových firem v podstatě uprostřed městské aglomerace bez toho, aby ji současně podmínili vyřešením jejich náročné dopravní obslužnosti včetně odpovídající participace na vybudování souvisejících dopravních opatření. A tímto neuváženým rozhodnutím způsobené potíže nyní nedokáží s plnou odpovědností napravit koncepčním řešením na odborné úrovni. 

Domnívám se, že vstoupit do komunální politiky s dobrými úmysly znamená přijmout odpovědnost. Lépe řečeno - je to přímo poslání, jehož nepsaným zákonem je především konat v zájmu obyvatel svého města, chránit je a vždy rozhodovat v  jejich prospěch. Neměly by ho nechat klidným takové výroky jako je věta : „… nezbývá, než to tu prodat a odstěhovat se raději někam jinam“. A věřte, že jsem ji už v Žirči několikrát zaslechl. Není přece dobrou vizitkou představitelů města, když jim obyvatelé ubývají a ve Dvoře Králové nad Labem tomu tak už několik minulých let v souvislé řadě za sebou je (viz: https://www.obyvateleceska.cz/ ).    

Vladimír Mertlík

   

 
Vaše komentáře

Přidat komentář

Nadpis:
Jméno:
Email:
sledovat diskuzi emailem
Příspěvek:
Potvrzovací kód:CAPTCHA
Přečteno 760x
 
Hodnocení článku:
Volná pracovní místa


Školní psycholog (ZŠ Sch. sady)

Ošetřoval/ka (Diakonie ČCE Dvůr Králové)


Kalendář akcí