')
Vyhledej
Zvičina > Akce

Josef Wenke - Josef Máša - Josef Gočár - architektonický skvost české moderny

1.03.2019 - 29.09.2019
Městské muzeum v Jaroměři, Husova 295, 551 01 Jaroměř

Otevírací doba: úterý - pátek 9 -17 hodin
soboty a neděle, svátky 13 - 17 hodin

Vstupné: základní 30,- Kč, snížené 15,- Kč

Vstupné: základní 30,- Kč, snížené 15,- Kč
Pořadatel: Městské muzeum v Jaroměři, Husova 295, 551 01 Jaroměř
Kontakt: 491 812 731, 608 976 498
Wenkeův dům: architektonický skvost počátků české moderny
Význam Wenkeova domu v Jaroměři v kontextu tvorby architekta Josefa Gočára

Architekt Josef Gočár (1880-1945), žák Kotěrův, byl jednou z nejvýznamnějších osobností české architektury první poloviny dvacátého století (mj. též předseda spolku Mánes a profesor na AVU). Jeho tvorba prošla dost složitým vývojem – od secese přes modernu, kubismus, tzv. národní styl až k avantgardní architektuře konstruktivismu a funkcionalismu. Největšímu zájmu badatelů se těší samozřejmě Gočárovy kubistické projekty a realizace a pak období meziválečné tvorby. Nezaslouženě poněkud stranou zůstávají jeho návrhy z krátkého období, vymezeného lety 1908-10, tedy před příklonem ke kubismu. Přitom právě tehdy dokázal mladý projektant prosadit stavby, které předběhly vývoj o řadu let.

Sem patří především dva projekty – na Lutherův ústav v Hradci Králové a soutěžní návrh na podolské sanatorium v Praze, a tři realizace – betonové schodiště ke kostelu Panny Marie v Hradci Králové, Jarůškův dům v Brně a Wenkeho dům v Jaroměři. Tato mimořádná série následuje těsně poté, co Gočár opouští projekční atelier svého učitele Jana Kotěry, kde působil po skončení svých studií na Uměleckoprůmyslové škole. Svůj talent osvědčil už zde pozoruhodným projektem pavilonu pro Jubilejní výstavu Obchodní a živnostenské komory na pražském výstavišti z roku 1908 (spolu s J. Kotěrou, P. Janákem a sochařem J. Štursou). Rozlehlá dřevěná stavba na půdorysu písmene „U“ měla ještě dřevěnou konstrukci, ale průčelí bylo již pojednána ve stylu asketické moderny. Následovaly samostatné práce, u nichž již mladý projektant skvěle využil nové konstrukční materiály: ocel a železobeton. Prostě elegantní studie Lutherova ústavu pro Hradec Králové i protopuristické podolské sanatorium, ovlivněné snad pracemi z okruhu Adolfa Loose, ještě nebyly realizovány, ale další stavby naštěstí ano. Nové monumentální schodiště v Hradci dokonale využilo možnosti železobetonu a asketičnost stavby byla zjemněna motivem kovové lampy zavěšené v oblouku, rámujícím výhled do krajiny. Brněnský Jarůškův dům (nedávno bohužel nepříliš citlivě opravený) prozrazuje v detailu vliv Josefa Hoffmanna. Čtveřice rozměrných obloukově zaklenutých oken na centrálním arkýři, podporovaném dvojicí štíhlých sloupů, působí originálně. Průčelí je ukončeno výraznou korunní římsou. Jinou variantou na podobné téma je pak fasáda Wenkeova domu, ozvláštněná navíc pásovým oknem patra. Motiv, převzatý z amerických i pařížských obchodních domů má nejen praktický význam. Křehce působící dolní část fasády zajímavě kontrastuje s horní partií, opět zakončenou výraznou římsou, pod níž je řada oken horního patra oddělených kanelovanými černými sloupy. Mistrovské je i řešení interiéru s optickým propojením přízemí a patra kruhovým otvorem. Gočár tu navíc užil řadu jednoduchých prvků, včetně sklobetonu. Dekor je opět hoffmannovský.

Žádná z dalších Gočárových staveb už nedosáhla podobného účinu. Zajímavá je takřka neznámá série skic domovních průčelí ve stylu blízkém holandskému neoplasticismu z válečných let. Nedoceněny jsou i Gočárovy parní mlýny Pardubicích. Kubistická epizoda pak znamená definitivní konec křehkých staveb typu Jarůškova nebo Wenkeova domu. Snad jen první z nich – dům U Černé Matky boží v Praze (1911-12) nepůsobí těžkopádně, což je ovšem dáno tím, že první studie ještě nebyla ovlivněna kubismem a byla tedy v podstatě modernistická. Jehlancové prvky se objevily až v průběhu stavby v druhé verzi průčelí z roku 1912.

Meziválečná tvorba Josefa Gočára prošla dalším komplikovaným vývojem od „národního stylu“ Legiobanky přes „holandské“ období, reprezentované domem Zemědělské osvěty na pražských Vinohradech, hradeckými školami nebo čs. pavilonem v Paříži 1925, až po opatrný, ale přece jen trochu těžkopádný funkcionalismus (např. vily na Babě v Praze-Dejvicích). I proto je Gočárova předkubistická etapa tak mimořádná a zaslouží si více pozornosti.

Zdeněk Lukeš

Více  Leták  
Datum zveřejnění: 28.06.2019

Komentáře
 
Přidat komentář
Vypsat označené komentáře
Vypsat všechny komentáře
Zobrazit všechny chronologicky

08.10.2019 - Krajské pracoviště BESIP zve řidiče a řidičky na kurz s názvem "Za volantem v bezpečí" zaměřený na zlepšení a zdokonalení řidičských dovedností. Kurz se koná v neděli 13. října 2019 od 8:30 do 15:30 hod. na polygonu na letišti v Hradci Králové. Vlastní auto nutností. Zájemci se mohou hlásit na: besip-hk@cspsd.cz.
02.07.2019 - Od 27. června do 1. července jsme bohužel měli problém s poštovním serverem účtu info@kralovedvorsko.cz. Pokud jste nám v tuto dobu poslali email, prosím, zašlete jej ještě jednou nebo nám zavolejte.

Volná pracovní místa
Fyzioterapeut (Domov sv. Josefa)

Tajemník úřadu (Dvůr Králové n. L.)

Ošetřovatel/sanitář (Domov sv. Josefa)

Všeobecná/praktická sestra (Domov sv. Josefa, Žireč)

Odborný referent OŽÚ (MěÚ Dvůr Králové n .L.)


Sociální pracovník/ice (Diakonie ČCE DKnL)


Kalendář akcí