Vyhledej
Novinky emailem
Zvičina > Akce

Adepte cechu Hubertova - výstava

2.05.2019 - 30.09.2019
Městské muzeum v Jaroměři, Husova 295, 551 01 Jaroměř

Městské muzeum Vás zve na výstavu „Adepte cechu Hubertova“
Městské muzeum ve spolupráci s dalšími institucemi, spolky a muzei, připravilo výstavu, která v široké perspektivě nahlíží na historii a současnost myslivosti, ekologii lesa a udržitelné lesní hospodaření. Právě ekologie lesa tvoří relativně samostatnou součást výstavy, která je nejvhodnější pro návštěvu s dětmi. Herní prvky, které poutavou interaktivní formou seznámí malé návštěvníky s lesní zvěří, druhy stromů či správným chováním v lesích, laskavě zapůjčilo ředitelství Lesů České republiky, s.p. Lesní hospodaření přiblíží prezentace Městských lesů Jaroměř.
Vstupné: základní 30,- Kč, snížené 15,- Kč
Pořadatel: Městské muzeum v Jaroměři, Husova 295, 551 01 Jaroměř
Kontakt: 491 812 731, 608 976 498
Městské muzeum Vás zve na výstavu „Adepte cechu Hubertova“ a pouť u kaple sv. Huberta ve Starém Plesu. Městské muzeum, ve spolupráci s dalšími institucemi, spolky a muzei, připravilo výstavu, která v široké perspektivě nahlíží na historii a současnost myslivosti, ekologii lesa a udržitelné lesní hospodaření. Právě ekologie lesa tvoří relativně samostatnou součást výstavy, která je nejvhodnější pro návštěvu s dětmi. Herní prvky, které poutavou interaktivní formou seznámí malé návštěvníky s lesní zvěří, druhy stromů či správným chováním v lesích, laskavě zapůjčilo ředitelství Lesů České republiky, s.p. Lesní hospodaření přiblíží prezentace Městských lesů Jaroměř. I „mysliveckou“ část výstavy přibližujeme dětem, a to např. formou žertovných pracovních listů a zjednodušených výkladů. Zasvěcené i laické zájemce o dějiny a tradice myslivosti jistě zaujmou kvalitně zpracované texty s obrazovým doprovodem a vlastní i zapůjčené sbírkové předměty spjaté s „ušlechtilou honbou“. Výstava klade důraz na jedinečnou historii myslivosti v našem kraji, především na osobu hraběte F. A. Šporka a jím založený Řád svatého Huberta, nebo na silně zastoupenou tradici sokolnictví, s centrem v nedalekém Opočně. Prostor je samozřejmě poskytnut i výběru z historie Jaroměři okolních mysliveckých sdružení, včetně ukázek výsledků jejich chovatelských úspěchů, prezentovaných formou trofejí.
Vzácnou shodou okolností budou v tomto roce také dokončeny opravy pláště mimořádné barokní kaple sv. Huberta ve Starém Plesu, vystavěné již vzpomínaným hrabětem F. A. Šporkem. Díky velké vstřícnosti duchovního správce josefovské římskokatolické farnosti, pana faráře Petra Boháče, vás již dnes můžeme pozvat na slavnostní komponované prvozářijové nedělní odpoledne (1. 9. od 13 hodin), jehož vrcholem bude svatohubertská mše, slavená s účastí členů Řádu svatého Huberta a trubačů Souboru lesních rohů Hradec Králové. Program doprovodí ukázky myslivecké práce kynologické a sokolnické, zábavně-vzdělávací stezku „Lesy ČR pro děti“ připraví opět pracovnice LČR. Samozřejmostí je zajištění stylového občerstvení. Detaily komponovaného odpoledne budou představeny v srpnovém čísle Zpravodaje a na webu Městského muzea v Jaroměři. 

Velmi se těšíme na vaši návštěvu. 

Rudolf Havelka 

Více  Leták  
Datum zveřejnění: 28.06.2019

Komentáře
 
Přidat komentář
Vypsat označené komentáře
Vypsat všechny komentáře
Zobrazit všechny chronologicky