Vyhledej
Novinky emailem
Zvičina > Historie > místa

Historie Dvora Králové

Redakce / 28.01.2013, Dvůr Králové nad Labem
Určit přesný letopočet vzniku města se nepodařilo. V některých publikacích je připomínáno město už z roku 1139 (vláda Přemysla Otakara II.) jako dvůr Chvojno. Jediným písemným dokladem o tom, že město koncem 13. století existovalo v nějaké podobě, je až spis z 27. července 1270, který se týkal sporu mezi faráři Hořic a Miletína a ve kterém svědčil plebán (farář) Gotfridus de Curia (tzn. Gotfridus ze Dvora). Královským městem byl Dvůr jmenováno výnosem Jana Lucemburského v roce 1340.

V roce 1365 získávají Dvůr opolská knížata, a tak se Dvůr stává královským městem opět v roce 1398 za vlády Václava IV., který potvrzuje privilegia, daná městu roku 1340 králem Janem a zapisuje Dvůr své manželce, královně Žofii. Od tohoto roku se město stává věnným městem českých královen - Dvorem Králové. Město pak přispívalo českým ovdovělým královnám na jejich osobní výdaje.

Dne 16. září 1817 v klenuté věžní kobce našel Václav Hanka rukopis, který byl podle místa a nálezu později nazván Rukopisem královédvorským. Během historického vývoje prošlo město mnohými útrapami.  Kromě nemocí a požárů to byly také útrapy válečné.

V době třicetileté války byl Dvůr pleněn nejen císařským vojskem, ale i vojskem saským. Hotovou pohromou pro město pak byli Švédové. Do historie města jistě patří zmínka o vojenské bitvě mezi pruským a rakouským vojskem v červnu 1866 v rámci Prusko - Rakouské války. Tato bitva probíhala v okolí i v samotném středu města a dodnes ji připomínají pomníčky na různých místech přímo ve městě.

 K velkému rozmachu města dochází až v polovině 18. století, kdy se v naší zemi začíná rozvíjet manufakturní výroba, především v textilním průmyslu. Ruční manufakturní výroba je postupně nahrazována výrobou strojovou. Kromě lnu se zpracovává i bavlna. Po otevření železniční tratě z Pardubic do Liberce 1. května 1859 nastává období velkého podnikání, do kterého se pouštějí především místní občané židovské a německé národnosti. Také v průběhu 20. století jsou ve městě zakládány nové podniky, převážně textilního charakteru. V roce 1911 má město 15 052 obyvatel. Ti jsou zaměstnáni v šestnácti průmyslových podnicích, ale i v šesti cihelnách, dodávajících stavební materiál pro stále nové a nové byty a průmyslové stavby. Ze Dvora Králové nad Labem se stalo úspěšné textilní město "Český Manchester ".

Úpadek textilního průmyslu v následující letech 20. století se samozřejmě nevyhnul ani tomuto městu, které v současné době doplácí na jednostrannou orientaci průmyslové výroby právě na toto odvětví.

Související články
Nejstarší známá fotografie našeho města
Omyly a nepravdy v rané historii Dvora Králové! Podívejte se na kompletní přednášku profesora Karla Martinka
Vaše komentáře

Přidat komentář

Nadpis:
Jméno:
Email:
sledovat diskuzi emailem
Příspěvek:
Potvrzovací kód:CAPTCHA
Přečteno 1159x
 
Hodnocení článku:
Volná pracovní místa


Školní psycholog (ZŠ Sch. sady)

Ošetřoval/ka (Diakonie ČCE Dvůr Králové)


Kalendář akcí