Vyhledej
Novinky emailem
Zvičina > Historie > místa

Dne 8. května si připomeneme příjezd Američanů do Velichovek. Letos opět bez oslav

Akce Mise Velichovky je v roce 2021 opět zrušená

Redakce / 7.05.2021, Velichovky
Mise Velichovky - tradiční oslava příjezdu kolony amerických bojových vozidel pod názvem - se bohužel ani v tomto roce ve Velichovkách neuskuteční. Pojďme si však připomenout historii těchto dní a pomocí fotografií i oslavy v roce 2017.

FOTOGALERIE - Fotografie z letošních oslav Mise Velichovky a zároveň druhého výročí znovuotřevení lázní

Více než kdy jindy se letos po sociálních sítích šíří dezinformační vlna týkající se osvobození Československa. Ruská armáda nás osvobodila nebo obsadila? A proč americké vojsko skončilo v západních Čechách a východočeské Velichovky slaví příjezd Američanů? 

Přiložené fotografie jsou z velichovských oslav v roce 2017. Již v roce 2020 byly oslavy kvůli epidemiologickým opatřením zrušená.

Cílem velichovské mise bylo doručit osobně kapitulaci podepsanou 7. května 1945 v Remeši polnímu maršálu Ferdinandu Schörnerovi, veliteli armády "Mitte" (Střed). Generál Jodl upozorňoval spojence, že vzhledem k bojům s Rudou armádou nemusí jednotky uposlechnout nebo nemusí být dostatečné spojení.

Celé velitelství armády Mitte, kterému velí polní maršál Ferdinand Schörner, přijelo do Velichovek v neděli 15. dubna 1945. Samotný štáb měl asi 1 000 mužů s krycím jménem „Florian“. Lázně Velichovky dostaly návštěvu, se kterou nikdy nepočítaly. Jméno „Velichovky“ se rozletělo éterem, znali jej v generálních štábech německé armády, ale i armád spojenců bojujících proti Hitlerovi.

Polní maršál Ferdinand Schörner se ubytoval v budově po řediteli sanatoria, kde byl pro něj zřízen důkladný protiletecký kryt a finská sauna. Generálové a Schörnerovi pobočníci, včetně vyšších důstojníků se nastěhovali do budovy Morava, Slovenku obsadili ostatní důstojníci. V budově Čechie byly ubytovány německé ženy a ostatní kancelářské síly. V hlavní budově "Masarykův dům" byly kanceláře štábu, jejímž náčelníkem byl gen. por. von Natzmer s dalšími šesti generály a ostatními příslušníky štábu. Mužstvo SS zabralo budovu Domov a Staré lázně. "Staré lázně" byly zbourány po 2. světové válce. Ostatní vojáci byli ubytováni ve škole, v rodinných domech velichovských občanů a v hotelu „U Kopeckých“, kde se stravovali.

Dne 6. května 1945 německá delegace, vedená generálem Jodlem, v hlavním stanu generála Einsenhowera podepisuje předběžnou kapitulaci. O tomto výsledku je vyrozuměn polní maršál Ferdinand Schörner, který tuto kapitulaci odmítá. Německý štáb, umístěný ve Flensburgu, žádá západní spojence o pomoc k vyslání svého kurýra do Velichovek.

Dne 7. května z Flensburgu odlétá anglické letadlo, na jehož palubě byl německý plukovník generálního štábu Wilhelm Meyer-Detring (kurýr). Letadlo přistává v Plzni, Američané odváží kurýra na štáb do Velichovek. Téhož dne začala likvidace veškerého materiálu štábu polního maršála Ferdinanda Schörnera. Na několika místech v lázních se rozhořely ohně, ve kterých Němci pálí vše, co si nemohou vzít s sebou. 
Z Masarykova domu jsou okny vyhazovány psací stroje, radiostanice, telefony, dokumenty a vše je páleno na velkých ohních v prostorách přilehlého hospodářského dvora. Zničena byla celá ústředna, včetně finské sauny. Během noci ze 7. na 8. května němečtí vojáci uloupili v domech, hostincích a na statku vše, co se dalo použít: hlavně jídlo, tabák a lihoviny.

Dne 8. května 1945 dorazila v dopoledních hodinách kolona amerických bojových vozidel s německým kurýrem do Velichovek. V budově Masarykova domu proběhlo jednání s polním maršálem Ferdinandem Schörnerem, gen. Natzmerem, pplk. Prattnem, mjr. Dowdenem, tlumočníkem kpt. Weberem a plk. Meyerem-Detringem. Po jednání s Američany polní maršál Ferdinand Schörner opouští Velichovky a zároveň odjíždějí také Američané.

Americká kolona způsobila ve Velichovkách pozdvižení a Američanům se dostalo vřelého přijetí od místních obyvatel. V poledne se mise vydala zpět do Plzně ve dvou skupinách. Jedna jela přes Hradec Králové a druhá přes Hořice a Ostroměř. Zde došlo k incidentu s místními partyzány. U Chlumce nad Cidlinou se obě skupiny spojily a přes Kralupy nad Vltavou a Beroun dorazily v 18 hodin zpět do Plzně. Rudá armáda se o přítomnosti amerických vojáků dozvěděla až z fotografií z Hradce Králové.

Ve 13 hodin nebylo ve Velichovkách jediné německé vozidlo a ani jediný německý voják.
Po pobytu německé armády byla každá jedna budova včetně vnitřního zařízení značně poškozena. 
Vynaložilo se mnoho úsilí na to, aby lázním byl vrácen původní prvorepublikový vzhled.

Zdroj: FCB Lázně Velichovky, www.16thad.cz
(kniha Libor Pařízek, US MISE VELICHOVKY 1945, Lázeňské etudy, ročník č. 3, číslo 1, 2009)

 
Vaše komentáře

Přidat komentář

Nadpis:
Jméno:
Email:
sledovat diskuzi emailem
Příspěvek:
Potvrzovací kód:CAPTCHA
Přečteno 980x
 
Hodnocení článku:
Volná pracovní místa


Školní psycholog (ZŠ Sch. sady)

Ošetřoval/ka (Diakonie ČCE Dvůr Králové)


Kalendář akcí