SPOŠ Domov mládeže po rekonstrukci

SPOŠ Domov mládeže po rekonstrukcispos DM po rekon pokoj okno 8 2022.jpg