Vyhledej
Novinky emailem
Zvičina > Doprava > aktuálně

Silnici na Zálesí čeká další etapa oprav v roce 2024

Redakce / 30.10.2023, Dvůr Králové nad Labem
Nejhorší silnice širokou daleko - to byl úsek silnice od přejezdu u vlakového nádraží ve Dvoře Králové na Zálesí. Za rok by však mohlo být vše jinak: v roce 2024 se chystá oprava druhé části této silnice.


Oprava tohoto úseku je součástí postupné opravy silnice III/30011 Dvůr Králové nad Labem - Zálesí – Doubravice. 

Předchozí 2 etapy rekonstrukce proběhly v roce 2022 (extravilán obce Zálesí až intravilán obce Doubravice) a v roce 2023  (Zálesí - křižovatka se  se silnicí III/32543). V roce 2024 se plánuje opravit úsek od železničního přejezdu ve Dvoře Králové nad Labem po zmíněnou křižovatku se silnicí III/32543. 

Nejhorší silnice v kraji tak již bude na Královédvorsku minulostí a řidiči se budou moc více kochat výhledem do údolí Labe než kličkování mezi nerovnostmi na silnici. 

Předpokládané zahájení této stavby je 22. dubna 2024, doba trvání vlastní realizace bude dána po soutěži, předpoklad je 5 měsíců,  předpokládaná hodnota stavby 32.000.000 Kč.

Zároveň se obyvatelé, ale i návštěvníci regionu, mohou těšit na další etapu rekonstrukce této silnice, a to v úseku od železničního přejezdu do města. Tento projekt se nachází ve fázi majetkové přípravy, trasa začíná u křižovatky s II /300 u školy 5. května.


Podrobnější informace o rekonstrukci v roce 2024:

Rekonstrukce úseku silnice od km 1,378 do km 2,225 bude z hlediska technologie opravy vozovky provedena opravou vozovky obnovou živičných vrstev s navýšením nivelety v rozmezí 0 – 5 cm vč. oprav trhlin a lokálních sanací.

Rekonstrukci vozovky silnice III. třídy v celkové délce 850 m

Technologie opravy obnovou živičných vrstev a nové krytové vrstvy s navýšením o 0 - 5 cm. Dále tento objekt obsahuje sanaci krajů vozovky s výměnou aktivní zóny a případnou sanací parapláně a výspravu trhlin. Součástí je rovněž rekonstrukce odvodňovacího zařízení v podobě prohloubení a pročištění příkopů. Bude vyrovnán stávající sjezd a  obnovena a doplněna svodidla.

Autobusová zastávka Dvůr Králové nad Labem u žel. stanice

Stavební objekt obsahuje realizaci dvou nástupišť autobusových zastávek. Součástí je konstrukce s dlážděným krytem a obrubník. Nástupiště je navrženo o šířce 2,0 m, délky 12 m s náběhy délky 2,0 m.

Propustky

Stavební objekt obsahuje rekonstrukci stávajícího příčného propustku.

Trvalé dopravní značení

Stavební objekt obsahuje kompletní obnovu svislého dopravního značení včetně doplnění dle výkresové dokumentace. Dále zahrnuje vodorovné dopravní značení a směrové sloupky.

Most ev. č. 30011-3        

Stávající kamenný klenbový most bude kompletně ubourán a nahrazen novým mostním objektem. 

Římsa opěrné zdi

Původní římsa opěrné zdi bude částečně ubourána a nabetonovaná nová železobetonová ve stejné šířce. Na nové římse bude osazeno zábradelní svodidlo se svislou výplní.


Kateřina Sekyrková

Zdroj: Údržba silnic Královéhradeckého kraje


 


 

 

Související články
Konec letošních uzavírek na Královédvorsku - otevírá se Dolní Brusnice i Debrné
Opravená silnice z Debrného na Vestřev (listopad 2023)
Vaše komentáře

Přidat komentář

Nadpis:
Jméno:
Email:
sledovat diskuzi emailem
Příspěvek:
Potvrzovací kód:CAPTCHA
Přečteno 461x
 
02.11.2023 - Cestující Českých drah si nově mohou zakoupit elektronickou jízdenku na zpožděné vlaky až do skutečného času jejich odjezdu.
30.10.2023 - V úterý 7. listopadu se slavnostně zahájí výstavba dalšího úseku D35 - z Hořic do Sadové.
25.10.2023 - V sobotu 28. října 2023 budou zavřeny obchody s prodejní plochou větší než 200 m².

Kalendář akcí
4.10.2023 08:00 - 31.05.2024 17:00
Technická hodinka (nejen) pro seniory
4.10.2023 08:00 - 31.05.2024 17:00
Plaveš ve škole?
13.10.2023 - 3.12.2023
Sokolové pod Zvičinou
1.12.2023 08:00 - 22.12.2023 17:00
Rozbalte si pod stromečkem