Vyhledej
Zvičina > Architektura > stavby

Mezi 13 nominovanými stavbami v soutěži Stavba roku 2018 je i Stezka korunami stromů nebo administrativní budova v Hořicích.

anonymně / 9.08.2018, KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Do letošního ročníku soutěže Stavba roku Královéhradeckého kraje se přihlásilo 13 staveb. Jsou mezi nimi bytové domy, stavby občanské vybavenosti, dopravní stavby a například i stezka korunami stromů. Odborná porota navštíví všechny objekty začátkem září. Její verdikt bude oznámen na slavnostním vyhlášení koncem tohoto roku.
 

Již dříve se stavbám z okolí Zvičiny v soutěži Stavba roku dařilo. 

O titul Stavba roku Královéhradeckého kraje usilovalo v minulých letech více staveb z regionu. Titul Stavba roku 2017 Královéhradeckého kraje získala výrobna astaxanthinu v Mostku, která se již v roce 2016 proslavila Zvláštní cenou poroty za přestavbu elektrárny. V roce 2012 vyhrála titul Rekonstrukce františkánského kláštera v Hostinném.


Soupis staveb přihlášených do soutěže „STAVBA ROKU 2018“ královéhradeckého kraje VÝSTAVBA ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY LS HOŘICE, HOŘICE V PODKRKONOŠÍ 


Přihlašovatel Lesy České republiky, s. p., Sokolská 1383/37, 460 01 Liberec 
Projektant Ing. arch. Tomáš Veselý Break Point spol. s r.o., Nad cihelnou 967/17, 147 00 Praha 4 Zhotovitel Stylbau s.r.o., Plačice, Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové 
Investor Lesy České republiky, s. p., Sokolská 1383/37, 460 01 Liberec 
Období realizace 19. 10. 2015 – 30. 1. 2017 
Datum kolaudace 8. 3. 2017 
Výstavba nového sídla lesní správy Hořice byla vyvolána potřebou řešit odpovídající prostory pro organizační jednotku podniku LČR,s.p. Stávající prostory v historické budově zámku v Hořicích byly pro současné požadavky již dlouhou dobu nevyhovující. Pro stavbu byla záměrně zvolena stavba ze dřeva s dřevěnou fasádou z prken ze sibiřského modřínu. Maximální zastoupení dřeva pro realizaci stavby bylo uplatněno z důvodu jasné prezentace podniku LČR,s.p. jako největšího vlastníka lesa v ČR, hlásícího se k „dřevěnému stavění“. Maximální uplatnění dřeva jako obnovitelného zdroje je současně ekologické. 


OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA SILNIC II/324 A II/327 V NOVÉM BYDŽOVĚ Přihlašovatel ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje 
Projektant VIAPROJEKT s.r.o., Ing. Radek Michlík 
Zhotovitel STRABAG a.s. 
Investor Královéhradecký kraj 
Období realizace 15. 8. 2016 – 30. 10. 2016 
Datum kolaudace 5. 4. 2017 
Předmětem úprav byla rekonstrukce vozidlových zpevněných ploch na Masarykově náměstí v Novém Bydžově (okružní křižovatka silnic II/324 a II/327). Hranici úprav tvořila ve všech kvadrantech hranice vlastního náměstí. Navržena byla záměna krytu vozovky za asfaltové vrstvy. Byla použita směs SMA 11+ vyztužena kevlarovými vlákny s doprovodným odvedením povrchových vod, čímž byly vytvořeny předpoklady pro výrazné zlepšení jak technických a bezpečnostních podmínek pro zajištění silničního provozu na předmětné křižovatce, tak i zlepšení vlivu na okolní prostředí.


STEZKA KORUNAMI STROMŮ KRKONOŠE Přihlašovatel Zážitková akademie s.r.o. 
Projektant Josef Stöger 
Zhotovitel Zážitková akademie s.r.o. 
Investor Stezka korunami stromů Krkonoše s.r.o. 
Období realizace 01/2017 – 07/2017 
Datum kolaudace 29. 9. 2017 
Stezka korunami stromů stojí na hranici Krkonošského národního parku. „Pěkný“ les je z ní nadosah, protože pro její stavbu dřevaři pokáceli jen 28 stromů. Ve spolupráci se Správou KRNAP vznikl čistý a efektivní vzdělávací systém 40 skleněných tabulek s kukátky zamířených na detaily lesa; 3 vzdělávacích zastávek graficky interpretujících „pěkný“ les, což je termín, který díky Stezce používají i lesníci; a podzemní expozice „Půda – neviditelná součást lesa“. Ta představuje půdu v rovině emoční – je tam tma, skutečné kořeny, místní hornina a zvuky přesýpané zeminy. Rovina informační je 19 panelů s elegantními texty a obrázky. Expozice je stravitelná pro laiky i ve špičkách návštěvnosti. K jazykovým překladům vznikla mobilní aplikace, proto texty na panelech nejsou přecpané. Na zem 23 metrů pod chodidly je vidět ze 3 adrenalinových zastávek. V designu Stezky jsou publikace pro malé i velké. Pacienti blízkých Janských Lázní ocení, že je bezbariérová. Stezka se nepřetahuje o pozornost s okolím. Nedaleko je nejdelší lanovka v ČR, rozhledna Panorama i naučná stezka Černohorské rašeliniště. Stezka je logickou součástí cíle pro návštěvníky Krkonoš.

PŘÍSTAVBA DVORNÍHO TRAKTU LABORATOŘÍ MĚSTSKÉ NEMOCNICE a.s. DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Přihlašovatel ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.  
Projektant ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.  
Zhotovitel UNISTAV CONSTRUCTION a.s.  
Investor Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
Období realizace 3.2016 – 6.2017  
Datum kolaudace 6.2017  
Nový objekt je situován v centrální části nemocnice. Jižně od novostavby je hlavní pavilon, se kterým lze v budoucnu navržený objekt propojit. Hlavní vstup do objektu je realizován z jižní strany a je napojen na areálovou komunikaci a vstup do technického zázemí z východní strany z venkovního schodiště. Východně od novostavby byla provedena přeložka stávajícího kolektoru. Novostavba je téměř čtvercového půdorysu. Objekt je navržen jako železobetonová monolitická stavba – konstrukčně se jedná o kombinaci stěnového systému a skeletu. Objekt maximálně využívá konfigurace terénu. Povrchová úprava objektu je řešena kombinací cementovláknitých desek a silikonové omítky. Střecha je navržena jako vegetační. Veřejnosti je přístupná čekárna s hygienickým zázemím a odběrová místnosti. V ostatních prostorech jsou navrženy laboratorní provozy včetně zázemí personálu. V severovýchodní části objektu je situováno technické zázemí. Objekt splňuje požadavky na bezbariérové řešení stavby.  STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ VÝROBNÍ HALY J V AREÁLU FIRMY PETROF Nové obchodní a kulturní centrum pro prezentaci tradičního českého výrobku, myšlenka stavby moderního pianosalonu, hudební kavárny a víceúčelové kulturní haly. 


PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ, HRADECKÁ 1285, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ 


Jedná se o novostavbu čtyřpodlažního výukového objektu Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové v západní části areálu výukových budov UHK „Na Soutoku“. Součástí stavby je i realizace univerzitního náměstí s kašnou a vodní fontánou. 

REZIDENCE SUKOVY SADY Bytový dům je situovaný na nároží ulic Horova a V Koutech. Delší uliční fasáda domu sleduje jižní stranu ulice V Koutech, v ulici Horova přiléhá dům ke štítu stávajícího tradičního dvoupatrového domu čp. 944. Dům má šest nadzemních podlaží. 

REZIDENCE NA PLACHTĚ, II. ETAPA Bytový soubor Rezidence Na Plachtě se nachází v sousedství areálu společnosti Petrof v těsné blízkosti oblíbené hradecké odpočinkové zóny-přírodní památky Na Plachtě. Částečně uzavřený komplex bytových domů s výhledem do chráněného území Na Plachtě vyrůstá na dlouhodobě nevyužívané bývalé skladovací ploše.

OBNOVA KULTURNÍ PAMÁTKY, ADAPTACE OBJEKTU NA OBECNÍ ÚŘAD OBCE BĚLEČ NAD ORLICÍRekonstrukce areálu bývalé evangelické školy a její přeměna na Obecní úřad a knihovnu obce Běleč nad Orlicí byla co nejšetrnější. Nejcennějším prvkem byl nález stropní malby otce svatého, která byla sejmuta, zrestaurována a nyní je v rámu vystavěna v prostorách stavby. Romantizující budova z konce 19. století se stala chloubou obce, jejím novým kulturním a společenským centrem a důležitou historickou památkou Třebechovicka. 

REGENERACE PĚŠÍ ZÓNY HAVLÍČKOVY ULICE RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Předmětem stavby je regenerace pěší zóny Havlíčkovy ulice v Rychnově nad Kněžnou. Původní pěší zóna byla již zastaralá a její stav neumožňoval úplné využití daného prostoru. Nový stav, se zabývá zónováním pěší zóny, nabídl její plné využití. 


DOMOV DŮCHODCŮ ČERNOŽICE 
Rekonstrukce se věnovala modernizaci objektu, navrženému arch. Otakarem Novotným (žák Jana Kotěry), domova důchodců v Černožicích. Došlo například k navýšení počtu koupelen (původně byla jedna na patro, po rekonstrukci je jedna koupelna společná pro každé dva pokoje), sjednocení podlah na patrech tak, aby zde byl umožněn bezbariérový pohyb a na každém patru byla vytvořena společenská/shromažďovací místnost.


R&B ONE (RD KAŠPARÁK), NÁCHOD R&B ONE je dřevostavba ušitá na míru tří až čtyřčlenné rodině. Orientace, osazení do terénu i charakter domu jsou předurčeny tvarem a svažitostí parcely, ale také úžasným výhledem na město a náchodský zámek. Obyvatelé domu mají výhled z kuchyně na vstup na pozemek. Dřevo se jako základní prvek stavby objevuje v nosné konstrukci, v interiéru i jako svislá modřínová fasáda a obložení terasy.


REVITALIZACE TRATI TRUTNOV - TEPLICE NAD METUJÍ Pro zvýšení atraktivity cestování touto regionální dráhou, a to nejen pro místní obyvatele, ale i pro návštěvníky Adršpašsko-teplických skal proběhla obnova jednokolejné trati ve dvou úsecích, byla kompletně rekonstruována dopravna Adršpach, byl postaven nový železniční most v km 5,348 a více než sto let starý Teplický tunel byl kompletně přebudován.Zdroj text i foto: www.kr-kralovehradecky.cz
 

Související články
Dřevěné stavby v královédvorské zoo se umístily v soutěži Dřevěná stavba roku. Teď mohou vyhrávat návštěvníci - dřevěné hračky
Mezi vítězné stavby soutěže STAVBA ROKU 2017 patří i zástupce z našeho kraje
Královédvorsko má další cenu soutěže Stavba roku v Královéhradeckém kraji
Mezi 13 nominovanými stavbami v soutěži Stavba roku 2018 je i například i Domov důchodců Černožice
Třetí chalupa U Smrčiny - letní i zimní pobyt v Janských Lázních

 
Vaše komentáře
 
 
Přečteno 282x
 
 
Hodnocení článku:
 
Zpět
25.05.2020 - Město Hradce Králové rozdělí mezi místní podnikatele zasažené koronavirovou krizí deset milionů korun. Schválením programu Antivirus - program peněžité pomoci o tom dnes rozhodli zastupitelé města. Město tím chce zmírnit dopady zejména na drobné podnikatele a živnostníky, kteří museli v době nouzového stavu uzavřít provozovny. Příspěvek bude činit až 25 000 korun pro jednoho žadatele.
04.05.2020 - Dnes se opět sejde Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje, které bude mimo jiné hlasovat o dotacích pro regionální rozvoj, životní prostředí a zemědělství, které na svém minulém zasedání neschválilo.
29.04.2020 - Od 1. května se otevírají informační centra národních parků a jeskyní v ČR.
29.04.2020 - V sezoně 2019/2020 vynaložil Královéhradecký kraj na údržbu svých silnic necelých 116 milionů korun, což je nejméně za posledních sedm let. Oproti plánu kraj ušetřil 45 milionů korun.

Volná pracovní místa
Právník/právnička (MěÚ Dvůr Kr. n. L.)

Vedoucí ODP (Město Dvůr Králové n. L.)

Vedoucí OŽP (MěDvůr Králové n. L.) 

Učitel na II. stupni ZŠ (ZŠ a MŠ Bílá Třemešná)


Kalendář akcí
5.01.2019 09:00 - 31.12.2020 17:00
Expozice textilního tisku (stálá výstava)
21.02.2020 09:00 - 31.05.2020 16:00
Dvůr Králové ve fotografiích (výstava)
26.05.2020 19:00 - 26.05.2020 21:00
Parazit (černá komedie, od 15 let)
27.05.2020 19:00 - 27.05.2020 21:00
Emma (komedie, drama, od 12 let)