Vyhledej
Novinky emailem
Zvičina > Architektura

Město vypsalo výběrové řízení na městského architekta. Nastoupit by měl v listopadu

Redakce / 27.05.2021, Dvůr Králové nad Labem
Rada města Dvůr Králové n. Labem schválila 19. května 2021 na svém 80. zasedání vyhlášení výběrového řízení na městského architekta. Veřejnost doufá v diskusi i odborný dohled nad plánovanou výstavbou ve městě a zlepšení stavu veřejného prostoru.

Městský architekt bude působit jako externí odborný konzultant. Náplní jeho práce bude činnost konzultační, poradenská a iniciační, zlepšování kvality veřejného prostoru a příprava podmínek pro vznik kvalitní architektury a pro kultivaci městského prostředí. Zájemci se mohou hlásit do 25. srpna ve 12:00 hod. 

O potřebě městského architekta mluvil již při svém nástupu do Rady města Ing. arch. Ota Černý. Jeho slova potvrdil počet petic, které byly v posledních 2 letech veřejností sepsány proti plánované výstavbě ve městě, Jsou tu však i další projekty, které u veřejnosti vyvolaly spoustu otázek: jedná se například o rekonstrukci rekreačního bazénu na Tyršově koupališti. Aktuálně odborná veřejnost řeší výměnu chlazení na zimním stadionu a s tím související rekonstrukci šaten, kde se pochybuje o správném výběru technologie a vysoké ceně za rekonstrukci šaten. Na dva největší projekty - revitalizaci Mayerovy továrny a autobusového nádraží, město buď již vypsalo nebo se chystá vypsat architektonickou soutěž. 

Dvůr Králové tak vidí naději i v další roli městského architekta, který působí také jako iniciátor a moderátor veřejných projednávání a besed pořádaných městem pro lepší zapojení občanů do procesu rozvoje města a formulace vizí a strategií rozvoje města. 

Městský architekt však může pomoci konzultací i při individuální výstavbě nebo s návrhem do participativního rozpočtu, který město letos spustilo. 

Městský architekt ve Dvoře Králové n. L.

3. Činnost směrem ke stavebníkům a soukromým investorům

Zajišťuje konzultace pro občany města, vlastníky nemovitostí, investory a developery a usměrňuje v mezích svých kompetencí daných touto smlouvou a právním řádem České republiky jejich záměry tak, aby nebyly v rozporu s urbanistickým a architektonickým rozvojem města.

4. Působnost ve vztahu k veřejnosti

a) Působí jako iniciátor a moderátor veřejných projednávání a besed pořádaných městem pro lepší zapojení občanů do procesu rozvoje města a formulace vizí a strategií rozvoje města.

b) Podílí se na informovanosti občanů urbanistických a architektonických projektech organizovaných městem.

c) Zvyšuje povědomí obyvatel města o kvalitní architektuře, ať již vytvářením podmínek pro tvorbu kvalitní architektury veřejných staveb, tak i vzděláváním široké veřejnosti.

d) Přispívá ke smysluplné a srozumitelné komunikaci mezi občany, státní správou a samosprávou týkající se rozvoje svěřeného území.

5. Působnost ve vztahu k orgánům obce

Na žádost starosty, místostarostů, radních, vedoucího odboru rozvoje, investic a správy majetku města, vedoucího odboru ekonomiky a majetku města, odboru vedoucího oboru výstavby a územního plánu, se bude příkazník v nezbytném rozsahu zúčastňovat zasedání zastupitelstva města nebo rady města, případně komisí rady města, pokud se projednávaná problematika týká jeho činnosti, přičemž doba jeho přítomnosti na zasedání se bude považovat za výkon činnosti dle článku III. příkazní smlouvy. 

Mezi hlavní kvalifikační požadavky zájemců patří optimálně autorizace České komory architektů „architektura“ A.1 a „urbanismus“ A.2.  Měli by mít minimálně desetiletou praxi v oboru architektura a urbanismus, případně územní plánování. Další podmínky jsou zde

Výběrové řízené je dvoukolové. Hodnoticí komise bude posuzovat jak odbornou kvalifikaci přihlášených uchazečů, tak jejich dosavadní činnost (prezentace vlastních projektů) v oblasti urbanismu a architektury veřejných prostranství a budov a také reference. 

Složení hodnotící komise:

  • Prof. Ing. arch. akad. arch. Jiří Suchomel 
  • Ing. arch. Milan Košař 
  • MgA. Jakub Chuchlík 
  • Ing. Jan Helbich 
  • Ing. arch. Ota Černý 
  • Ing. Martin Rudolf 
  • Ing. Ctirad Pokorný

Městský architekt by měl pro město pracovat minimálně v rozsahu jeden den týdně, a to již od listopadu 2021. Výše odměny je stanovena na 550 Kč/hod. a s vybraným uchazečem bude uzavřena příkazní smlouva o poskytování služeb, která specifikuje přesný rozsah činností. 

„Výběrové řízení a jeho podmínky jsme připravovali a precizovali také ve spolupráci s Českou komorou architektů, jejíž členové, renomovaní architekti Jiří Suchomel, Milan Košař a Jakub Chuchlík, jsou také v hodnoticí komisi,“ říká královédvorský starosta Jan Jarolím.

Kateřina Sekyrková

Zdroj: Město Dvůr Králové

Související články
Petice proti stavbě bytových domů a sportoviště v Sylvárově
Hledá se městský architekt pro Dvůr Králové. Skutečně se hledá, nebo vybírá?
Město Dvůr Králové nad Labem vypsalo architektonickou soutěž na revitalizaci rozsáhlého brownfieldu v samotném centru města
Jméno městského architekta by ve Dvoře Králové mohli znát již na podzim
Složka Matouš Spilka - obchodní ředitel fimy Brickbay SE, která chce stavět bytový dům na Berlínku
Vaše komentáře

Přidat komentář

Nadpis:
Jméno:
Email:
sledovat diskuzi emailem
Příspěvek:
Potvrzovací kód:CAPTCHA
Přečteno 714x
 
Hodnocení článku:
Volná pracovní místa


Školní psycholog (ZŠ Sch. sady)

Ošetřoval/ka (Diakonie ČCE Dvůr Králové)


Kalendář akcí